ΛΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΪΑ

Μέχρι 30.5.2018 ειδικές τιμές στις λάμπες για μηχανές: ΚOPACK, ZONTEN, GALLUS, NILPETER, MPS…