Συστήματα για Βιομηχανικές Εφαρμογές

Συστήματα για Βιομηχανικές Εφαρμογές

Η αποστείρωση με τη χρήση της ακτινοβολίας UV αποτελεί την πιο υγιεινή, ασφαλή και οικονομική διαδικασία αποστείρωσης, (μείωση μικροβιακού φορτίου μεγαλύτερη από 95%) η οποία βρίσκει εφαρμογές σε πάρα πολλούς κλάδους όπως: 

• Αποστείρωση Ταινιών Μεταφοράς Τροφίμων και Ευαίσθητων Προϊόντων
 
Η αποστείρωση ταινιών μεταφοράς με UVC φως, είναι μια αναγνωρισμένη διαδικασία που ενδείκνυται για Μονάδες Επεξεργασίας Τροφίμων. Γίνεται συνεχής αποστείρωση της ταινίας και αποτρέπεται με αυτόν τον τρόπο η μεταφορά μικροβίων μέσω αυτής.

  

• Αποστείρωση Υλικών Συσκευασίας 
Η βακτηριακή μόλυνση των υλικών συσκευασίας αποτελεί ρίσκο τόσο για την ποιότητα όσο και για τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

H UVC αποστείρωση είναι μία ξηρά, ψυχρή, ελεύθερη χημικών και φιλική προς το περιβάλλον μέθοδο που μειώνει το μικροβιακό φορτίο κατά 99,9%.

Τα συστήματα UV υψηλής απόδοσης της Heraeus, μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σε οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής.

    


• Αποστείρωση αέρα σε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού
 
H UVC αποστείρωση των συστημάτων εξαερισμού και κλιματισμού αποτελεί την εξέλιξη στην τεχνολογία της Υγιεινής. Οι UVC λαμπτήρες, στο φάσμα των 253,7 nm, αδρανοποιούν αποτελεσματικά αερομεταφερόμενους μικροοργανισμούς σταματώντας με αυτόν τον τρόπο την εξάπλωση μικροβίων μέσω συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού.

 • Αποστείρωση νερού 
Η αποστείρωση του νερού με τη χρήση υπεριώδους φωτός (UV) έχει τα ακόλουθα οφέλη: γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών, το νερό διατηρεί την φυσική του γεύση και οσμή και δεν προκύπτουν παράπλευρα προϊόντα επιβλαβή για την υγεία.

Τα συστήματά μας απολυμαίνουν το νερό σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα.

 

 

 

Ενδεικτικά Συστήματα Αποστείρωσης

 pinakas-lampes

 

Πλεονεκτήματα UV αποστείρωσης