ΦΩΤΙΣΜΟΣ UV & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ο φωτισμός UV μπορεί, πλέον, να μειώσει τις οσμές και τα λίπη στο χώρο της κουζίνας ενός εστιατορίου, ελαχιστοποιώντας το κόστος καθαρισμού και υγιεινής στους χώρους μαζικής εστίασης.